פורטל החינוך עיריית רמת גן
פורטל החינוך עיריית רמת גן
גודל טקסט

הנחיות ותהליכי רישום באינטרנט

הורים יקרים,

מחובתכם לערוך רישום מחדש לגן, גם אם ילדם מבקר כבר השנה בגן עירוני.

הרישום לשנת הלימודים תשע"ח יתקיים בין התאריכים:

29.1.2017 (ב' בשבט תשע"ז) עד 17.2.2017 (כ"א בשבט תשע"ז) באמצעות אתר האינטרנט בלבד.

לתשומת ליבכם: הרישום דרך אתר האינטרנט אפשרי רק אם הכתובת במשרד האוכלוסין מעודכנת בשתי תעודות הזהות של ההורים. 

גילאי הרישום

בהתאם לחוק לימוד חובה תיקון מס' 32 התשע"ג-2013 שהתקבל בכנסת ביום א' באב תשע"ג, 8.7.2013.

גילאי 5
ילידי 1 בינואר 2012 עד 31 בדצמבר 2012, ו' בטבת תשע"ב עד י"ח בטבת תשע"ג

גילאי 4
ילידי 1 בינואר 2013 עד 31 בדצמבר 2013, י"ט בטבת תשע"ג עד כ"ח בטבת תשע"ד

גילאי 3
ילידי 1 בינואר 2014 עד 31 בדצמבר 2014, כ"ט בטבת תשע"ד עד ט' בטבת תשע"ה

שיבוץ לגילאי 3 הינו על בסיס מקום פנוי. יתכן שיבוץ בגנים מחוץ לאזור הרישום.

 תהליך הרישום באינטרנט קל וחוסך זמן יקר

 

תהליך הרישום

 • יש להיכנס לאתר ולהקליד בשדות המתאימים את ת"ז של הילד ות"ז הורה, אנא הקפידו על מילוי פרטים מדויקים בעת הרישום, כולל טלפון ודוא"ל.
 • בסיום תהליך הרישום, יש לוודא: הודעה "בקשתך נקלטה בהצלחה" תופיע עם גמר הרישום.
 • קבלת אישור לדוא"ל שהקלדתם באתר הרישום. לעתים יש עומס על המערכת ורצוי להמתין 24 שעות, במידה ועדיין לא התקבל אישור שלחו אלינו בקשה בדוא"ל ונשלח אליכם העתק מאישור הרישום.
 • ניתן לבצע רישום לגן "מוכר שאינו רשמי" באמצעות אתר האינטרנט (לתושבי ר"ג בלבד). באחריות ההורים להעביר למח' גני-הילדים אישור בקשה לרישום לגן מוכר שאינו רשמי (נספח ד'). לידיעתכם, ללא נספח זה הרישום אינו תקף. חובה לצרף צילום ת"ז + ספח פרטי הילד.

תושבי חוץ המבקשים להירשם לחינוך עצמאי, מתבקשים להגיע למח' עם המסמכים הבאים:

 • ת"ז של שני ההורים
 • אישור בקשה לרישום לגן מוכר שאינו רשמי - נספח ד'
 • אישור לימודי חוץ מישוב המגורים של התלמיד/ה
בתקופת הרישום לגנים יינתן מענה טלפוני מתוגבר 03-6753508 שלוחה 1

בימים א' ג' ד' ה' בין השעות –8:00 - 15:00

ובימי ב' בין השעות 8:00– 12:00, 15:00 – 17:30

נהלי רישום

 

עיריית רמת-גן מאפשרת לכל תלמיד/ה, תושב העיר, להירשם למוסד עירוני שנקבע בהתאם לאזור הרישום. 

שינוי כתובת מגורים: שיבוץ תלמידים יהיה תואם לכתובת המגורים בכפוף לאזור הרישום, כך שההורים מחויבים לעדכן את הכתובת החדשה במשרד הפנים בטרם יתחיל הרישום. את עדכון הכתובת (צילום ת"ז וספח כולל פרטי הילד) יש להעביר למח' גני-ילדים.

 

לידיעתכם! שינוי כתובת במטרה להשתייך לגן מסוים, הינו עבירה חמורה על החוק.

 

חשוב לדעת

 

בעקבות העומס הטלפוני בתקופת הרישום, אנו ממליצים על שליחת דוא"ל לכתובת rgan@ramat-gan.muni.il ואנו נתייחס בהקדם, לכל הפניות.

הורה שלא יקפיד על מועדי הרישום, ילדו ישובץ על בסיס מקום פנוי בלבד.

 

מרכז רישום

למרכז הרישום מוזמנים להגיע במקרים הבאים (שימו לב בהמשך למסמכים הדרושים לצורך הרישום):
 • תושבים חדשים לצורך רישום לגנים. (ניתן לשלוח מסמכים בדוא"ל)
 • בעלי דרכונים.
 • עדכון  כתובת מגורים (ניתן לשלוח מסמכים בדוא"ל).
 • הורים המבקשים סיוע  בביצוע הרישום באינטרנט.

הרישום יתקיים במחלקת גני-הילדים, רחוב ביאליק 76 רמת גן
(קניון ביאליק, קומה ב' סמוך לאולם הקולנוע), בין התאריכים 12.2.17 – 17.2.17.

ימים א'-ה' בין השעות 8:00 - 13:00
יום ב' בין השעות 15:00- 17:30
יום ו' בין השעות 8:00 - 12:00 

מסמכים הנדרשים לרישום
 • תושבים חדשים: ת"ז עם כתובת מעודכנת של שני ההורים, חוזה רכישה ו/או שכירות בצירוף אישור ארנונה וטופס ביטול רישום מהרשות הקודמת.
 • בעלי דרכונים: דרכונים, תעודת לידה של הילד/ה, חוזה דירה וביטול רישום מרשות קודמת.
 • עדכון כתובת: ת"ז של שני ההורים עם כתובת מעודכנת, חוזה דירה ואישורי ארנונה (ניתן לשלוח בדוא"ל את המסמכים, אנו נודיעכם על עדכון הכתובת והמשך הרישום).
 • אם הרישום מתבצע שלא ע"י אחד ההורים, יש להצטייד בתעודת זהות של הרושם, תעודות זהות של הורי הילד עם ספח שבו מעודכנים פרטי הילד וייפוי כוח חתום ע"י ההורים.
 • ברישום  לחינוך עצמאי (מוכר שאינו רשמי) יש להצטייד באישור מתאים (נספח ד'), במידה והנכם תושבי חוץ יש לצרף בנוסף אישור לימודי חוץ.
הורים עצמאים (גרושים/פרודים/יחידנים)
 

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי, לצורך רישום הילדים למוסדות החינוך יש לקבל את הסכמת שני ההורים (במקרים שבהם תישלל ו/או תוגבל האפוטרופסות של אחד ההורים לא תחול חובה זו).  

במידה וקימת מחלוקת בין ההורים לעניין ההסכמה, על ההורים לפנות להכרעה משפטית בנושא ולהציג בפני מחלקת גני- הילדים את ההחלטות שהתקבלו.

חוק כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין 

באם ההורים מבקשים לקבל דיוור נפרד בנוגע לילדם, יש לעדכן את כתובתם הנפרדת במשרד הפנים, הורהו של קטין אשר מענו הרשום במשרד האוכלוסין אינו המען הרשום של ילדו הקטין, יבקש מפקיד הרישום לעדכן את כתובתו, ככתובת נוספת למשלוח דואר לקטין. 

 

בנוסף למסמכים הרשומים לעיל, יש לשלוח אלינו כתב הצהרה חתום ע"י שני ההורים, מעודכן ותקף למועד הרישום וצילום ת"ז (כולל הספח) של שני ההורים.

לא יהיה ניתן לשבץ את ילדיכם ללא תצהיר זה והנספחים המפורטים בו.

בעת הרישום באינטרנט, הקפידו להוסיף כתובת נוספת לתלמיד/ה במידה וההורים גרים בשתי כתובות נפרדות וסטטוס המשפחתי הוא גרוש/ה.

העתקת מקום מגורים

הורים העוברים מרמת-גן ליישוב אחר זקוקים לטופס ביטול/גריעה מרמת-גן. לשם כך, יש למלא טופס בקשה לביטול רישום, לאחר מילוי הטופס יש לשלוח אלינו בדוא"ל או בפקס את הטופס ואנו נשלח את הטופס המבוקש בהקדם. נא לציין על גבי הטופס דוא"ל או מס' פקס להחזרת הטופס.

חשוב לדעת

 

רישום תלמידים יעשה עפ"י השנתונים שנקבעו ע"י משרד החינוך. תלמידים שאינם ברי רישום – לא ניתן לבצע רישום גם אם מדובר בפער של יום אחד! רישום לא יעשה במהלך שנת הלימודים לתלמידים שאינם ברי רישום.

 

הרישום אינו שיבוץ! הרישום הינו תהליך בו ההורים מבקשים מהרשות לכלול את ילדם בהליך השיבוץ בכפוף ליכולת קליטה בגנים. תקופת הרישום היא אחידה כך שאין קדימות למי שנרשם ראשון.

 

שיבוץ לגן עירוני

מחלקת גני-הילדים עושה כל מאמץ לשבץ את ילדכם בהתאם לעדיפות שבחרתם. יחד עם זאת נלקחים בחשבון שיקולים מקצועיים ומערכתיים.

הרכב גן-הילדים לרוב הוא דו-גילאי דהיינו, כיתת גן לגילאי 5 עם גילאי 4 או לחילופין כיתת גן לגילאי 4 עם גילאי 3. תתכן כיתת גן חד-גילאית. שינויים בהרכב גילאי הגן יהיו בהתאם למספר הנרשמים בפועל.

חשוב לדעת

 • הרשות תעשה מאמץ לשבץ את התלמיד לפי עדיפות בקשת ההורה ועל פי שיקול דעת מערכתי. יחד עם זאת, אין הרשות מחויבת לשבצו במוסד המועדף לרבות ציון הקריטריונים שפורטו כאן.
 • השיבוץ לילדים בגילאי 3 ייעשה על בסיס מקום פנוי, ייתכן ויהיה מחוץ לאזור הרישום.

קריטריונים לשיבוץ:

 • ביצוע רישום בתקופת הרישום
 • אזור רישום – תינתן עדיפות לילדים מאזור הרישום של הגן. פרטים על אזור הרישום ניתן למצוא באיתור גן לפי כתובת מגורים. רק לאחר שיבוץ כל הילדים מאזור הרישום, ניתן יהיה לשבץ ילדים מחוץ לאזור הרישום המבוקש. ייתכנו שינויים באזורי הרישום בהתאם למס' הנרשמים בכל שכונה ומס' הגנים באזור.
 • גיל הילד/ה – תינתן עדיפות לשיבוץ בשכונה לילדים גדולים יותר. דהיינו, השיבוץ בגן המבוקש ייעשה מהילד הגדול ביותר עד לצעיר ביותר.
 • הרכב קבוצת הגיל – איזון בין בנים לבנות, איזון בין שנתוני הגיל ושיקולים פדגוגיים נוספים.
 • סיבות רפואיות חריגות של המעגל המשפחתי הקרוב (ילד/הורה/אחים) בצירוף מסמכים רפואיים עדכניים.
 • מחלקת גני-הילדים תשקול עדיפות ליצירת איזון מגדרי במידה ויווצר חוסר איזון מגדרי בעת השיבוץ.

שיבוצים לגילאי 5 יפורסמו באתר העירוני של עיריית רמת–גן במהלך חודש מאי 2017, לגילאי 4 ולגילאי 3 במהלך חודש יוני 2017. בנוסף – יישלחו אגרות שיבוץ לבתים.

 

אנא ודאו כי כתובת המגורים מעודכנת.

 

הנחיות להגשת ערעורים

עם קבלת השיבוץ לגן באפשרותכם להגיש בקשה לערעור על השיבוץ. הגשת ערעור ניתן לבצע באמצעות אתר האינטרנט בלבד.

הערעור יידון בין היתר בהתאם לקריטריונים הבאים:

 • הגשת ערעור במועדו (יפורסם באגרת השיבוץ ובאתר השיבוץ)
 • אזור רישום
 • גיל הילד/ה
 • סיבות רפואיות חריגות

וזאת על בסיס מקום פנוי בגן המבוקש

עם סיום הטיפול בבקשת הערעור, נודיע לכם באמצעות מסרון לטלפון הסלולארי ותוכלו להתעדכן באתר העירוני במענה לפנייתכם.

נא לוודא בעת הרישום כי הטלפון הסלולארי מעודכן.

תשובות לערעורים יינתנו במהלך חודש יולי 2017, לכל הגילאים.

חריגי גיל רך 

רישום תלמידים יעשה עפ"י השנתונים שנקבעו ע"י משרד החינוך. תלמידי שנתון 2015 אינם זכאים לרישום! 

לא ניתן לבצע רישום גם אם מדובר בפער של יום אחד! רישום לא יעשה במהלך שנת הלימודים לתלמידים שאינם זכאים לרישום.  

יחד עם זאת, משה"ח ממשיך את הליך וועדות חריגי הגיל לילדים שנולדו עד 15.1.15 לרישום תלמידי שנתון 2015 בתנאים הבאים:

 1. בקשות לבדיקה יוגשו עבור תלמידים שנולדו ביון התאריכים 1/1/2015 – 15/1/2015 (כולל) בלבד. לא יאושרו תלמידים אשר נולדו בתאריכים מאוחרים יותר.  
 2. בקשות יוגשו עד תאריך 30.5.2017, בקשות שיוגשו מאוחר יותר לא ידונו.  
 3. הורים יתחייבו בתשלום שכר לימוד כ-900 ₪ לחודש ללא צהרון (עדכון תשלום יימסר בעת השיבוץ).  
 4. ההורים יתבקשו לצרף מסמכים והתחייבות לתשלום.  
 5. שיבוץ יעשה על בסיס מקום פנוי, בגן בו משובצות שתי סייעות, עד 2 ילדים חריגי גיל יחיד בכיתת גן והמלצת הוועדה. 

על בקשה לאישור חריגי גיל רך לעמוד בתנאים של משרד החינוך, כולל הגשת מסמכים. ללא האמור לעיל לא תידון הבקשה. מדי שנה מתקיים דיון ומתקבלת החלטה באם לאפשר שיבוץ חריגי גיל בכפוף לאילוצים.  

הודעה בדבר החלטת הוועדה תימסר לפונים בשבוע האחרון של חודש אוגוסט, וכי שיבוץ הילד בגן יהיה תמיד על בסיס מקום פנוי בגן.

עיריית רמת-גן שומרת לעצמה את הזכות לשינויים. 

ט.ל.ח

nagish
עבור לתוכן העמוד