פורטל החינוך עיריית רמת גן
בר עליון
דלג על בר עליון
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

מחלקת כספים

הנחיות ונהלים

הקצבות למוסדות חינוך  

גני ילדים - יועברו הקצבות פעמיים בשנה ליעדים הבאים: חומרי מלאכה, חומרי ניקוי ואחזקת טלפון. 

בתי-ספר בניהול עצמי – תקציבי - יועבר "סל לתלמיד" אחת לחודש. 

בתי-ספר שלא בניהול עצמי - לבתי-הספר שטרם נכנסו לניהול עצמי תקציבי יועברו הקצבות פעמיים בשנה ליעדים הבאים: חומרי מלאכה, חומרי ניקוי, ספרייה, ציוד לימודי, שונות, סיוע לתלמידים נזקקים, תיקון ציוד אור קולי, דמי שכפול/צילום. 

פריצות לביה"ס 

עם היוודע להנהלת ביה"ס על פריצה יש לנקוט צעדים אלה: 

  • ליידע טלפונית את המחלקה. 
  • ליידע טלפונית את הנהלת אגף החינוך. 
  • להזמין חוקר משטרתי. 
  • במקרה של גניבת מחשבים יש ליידע גם את יחידת המחשוב. 

לאחר הטיפול המשטרתי יש לדווח בכתב למחלקה ולצרף את דוח המשטרה וכן הערכה כספית לגניבה ולנזקים. עותק מהמכתב יש לשלוח לאגף החינוך. במקרה של גניבת מחשבים יש להעביר עותק גם ליחידת המחשבים. 

החזר דמי פריצה לביה"ס 

עם קבלת אישור המחלקה המשפטית על גובה דמי סילוק התביעה, נבקש לרכוש את הציוד בחנות בעלת פטור מלא מניכוי מס במקור ולהעביר לאגף החינוך את חשבונית המקור, בצירוף מכתב וצילום אישור מטעם המחלקה המשפטית  על החזר התשלום. 

 

לינקים בפוטר
דלג על לינקים בפוטר
nagish
עבור לתוכן העמוד