פורטל החינוך עיריית רמת גן
פורטל החינוך עיריית רמת גן
גודל טקסט
  • על יסודי
  • על יסודי
  • על יסודי
  • על יסודי

על-יסודי

אביבה מורן, סגנית מנהלת אגף החינוך ומנהלת המחלקה לחינוך העל-יסודי

בתי הספר העל-יסודיים מאפשרים טיפוח וקידום התלמידים בתחומים לימודים וערכיים בהתאם ליכולותיהם ולכישוריהם תוך שימת דגש על חינוך לערכים לאומיים.

 

התכניות והתכנים באים לידי ביטוי בתכניות העבודה לשנה"ל תשע"ו כפי שעוצבו בכל בי"ס ובהלימה וזיקה ליעדי מערכת החינוך העירונית מתוך מטרה לענות על מכלול הצרכים של התלמידים בבתי הספר.

מענים לימודיים עירוניים

בעלי תפקידים

קדימויות ויעדים

רשימת מוסדות

רישום

פרויקטים ופרסים

nagish
עבור לתוכן העמוד