פורטל החינוך עיריית רמת גן
בר עליון
דלג על בר עליון
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

דבר מנהלת המחלקה

אני מאמין

"כדי לקיים חברה בריאה ואיכותית, כל אחד צריך לצאת מהפרט אל הכלל"  (הרב קוק) 

מנהלת המחלקה: גב' אלה פוקס 

מחלקת החינוך החברתי-הערכי מושתת על תפיסה חינוכית המתייחסת למתח המתמיד שבין החברה לפרט, בין מימוש עצמי למחויבות חברתית. 

בפעילויות המגוונות מסייע החינוך החברתי לבני הנוער, לברר לעצמם את מערכת הערכים שלהם ולבחון את יישומם במציאות. 

בכך, מבקש החינוך החברתי לעודד התפתחותם של אזרחים מעורבים ואכפתיים ולהדק את הקשר בין חינוך פורמאלי לחינוך הבלתי פורמאלי. 

בית הספר והקהילה הם הזירות המרכזיות שבהם ניתן לקדם מימושם של ערכים מרכזים שאותם ברצוננו להוביל ולהנחיל בקרב המתבגרים. 

מטרות ויעדים

המטרות לשנת הלימודים תשע"ז 

 • העצמת קבוצת הפורום החברתית כמנהיגות מובילה בבתי הספר.  
 • הקניית מיומנויות המאה ה-21 בדגש על כלים ללמידה ועבודה תקשורתית, שיתופית וחדשנית. 
 • הטמעת ערכים בתחומי הדעת בכל בתי הספר.  
 • העלאת אחוזי הגיוס לשירות משמעותי בצה"ל ולשירות אזרחי. 
 • הטמעת תכנית הליבה בתחום הטיולים להכרת הארץ. 
 • הטמעת הנושא השנתי לשנה"ל תשע"ז - 50 שנה לאיחוד ירושלים. 

היעדים הנגזרים לשנת הלימודים תשע"ז 

 • חיזוק מעמד בעלי התפקידים בבתי הספר כסוכני שינוי משמעותיים לקידום הלמידה המשמעותית. 
 • ליווי היישום של תכנים ערכיים בשגרת אורח החיים המוסדי ובכלל, תוך שילוב ערכים בתחומי הדעת השונים באופן אינטגרטיבי ברמה מוסדית. 
 • הפעלת תכנית מערכתית לקידום אקלים מיטבי וללקיחת אחריות חברתית לצמצום אלימות והתנהגויות סיכון. 
 • הובלת תהליכי עומק לקידום חינוך ערכי ואזרחי. 
 • ליווי היישום של התכנית לקידום התפתחות אישית ומעורבות חברתית. 
 • העשרת התכנים של שיעורי חינוך והפעלות חינוכיות, כדי לעודד יזמות חברתית והפנמת ערכים מובילים בנושא - "טיפוח והעצמת מנהיגות בקרב בני הנוער". 
 • תכניות העשרה וחשיפת התלמידים בפני קבוצות העוסקות בהכנה לצה"ל במטרה להגדיל את אחוז המתגייסים לשירות משמעותי. 
 • קיום ערבי הורים בבתי הספר בנושא - "לקראת גיוס". 
 • הכשרת צוות המחנכים בנושא הכנה לצה"ל. 
 • קיום כנס חשיפה של מקומות ההתנסות בתחילת שנת הלימודים בפני פורום החינוך החברתי והמחנכים. 
 • הגדלת המוטיבציה למעורבות ולהתנדבות חברתית-קהילתית בקרב תלמידים בכיתות יא'-יב'. 
 • הקמת ועדת היגוי בית ספרית, שותפויות ודרכי עבודה בניהול מתנדבים. 
 • דרכי משוב ובקרה רשותית אחר היישום של ניהול מתנדבים בבתי הספר. 
nagish
עבור לתוכן העמוד