פורטל החינוך עיריית רמת גן
בר עליון
דלג על בר עליון
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סדרי רישום

מועדי רישום

להלן מועדי ושעות הרישום:

הרישום יערך במזכירויות בתי-הספר העל-יסודיים בתיכונים: בליך, אורט אבין ואלון לפי הפירוט:

 

תאריך 

יום 

שעות הרישום 

ה' בניסן תשע"ט 10.4.2019

ד

13:30-18:00

ו' בניסן תשע"ט 11.4.2019

ה 

8:30-12:30 

16:00-18:00 

ט' בניסן תשע"ט 14.4.2019

א

8:30-12:30 

16:00-18:00  

 

הרישום יערך במזכירויות בתי-הספר העל-יסודיים בתיכונים: אהל שם, אורה מודיעים, זומר ומקיף ע"ש רפאל איתן לפי הפירוט:

תאריך 

יום 

שעות הרישום 

ו' בניסן תשע"ט 11.4.2019

ה

8:30-12:30 

16:00-18:30 

ט' בניסן תשע"ט 14.4.2019

א

8:30-12:30 

16:00-18:00  

תהליך הרישום 

על מנת למנוע תורים יחולקו כרטיסי תור במזכירויות בתי הספר העל יסודיים החל מיום שני, שבוע לפני הרישום, 1/4/2019-3/4/2019 בין השעות 15:00-13:00. 

*קבלת התור לרישום לתיכון אהל שם יתבצע באתר ביה״ס. 

המסמכים שיוצגו בעת הרישום: 

א. כרטיס רישום. 

ב. תעודות כיתה ז' וכיתה ח' - תעודות שליש א' ו-ב' (צילומים בלבד)

ג. תעודת זהות של ההורה אשר בה רשום התלמיד/ה או תלוש מרשם התושבים. 

ד. ארבע תמונות פספורט. 

  • תלמיד ירשם על פי המצת צוות ביה"ס על מנת להבטיח מקומו בשנת הלימודים הבאה.
  • תלמיד שביצע רישום כפול, יבוטל אחד הרישומים - אגף החינוך רשאי להחליט מי מביניהם יבוטל. 
  • לתלמיד אשר לא מימש את זכותו לקבלת כרטיס תור ו/או לביצוע הרישום במועדים הנ"ל, הזכות להרשם ע"פ איזור הרישום לא תוכל להשמר לו. 
  • הורים עצמאים (גרושים, פרודים, יחידנים), מתבקשים למלא טופס תצהיר להחתים את ההורה האחר בצרוף ת.ז. של שני ההורים כולל הספח ולהגיע עם זה לרישום. לא ניתן יהיה לשבץ את ילדיכם ללא המסמכים האלו. במקרה ואין הורה נוסף, יש להביא אישורים משפטיים/משרד הפנים על כך.

דוגמא לכרטיס רישום:

  כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים
לינקים בפוטר
דלג על לינקים בפוטר
nagish
עבור לתוכן העמוד