פורטל החינוך עיריית רמת גן
בר עליון
דלג על בר עליון
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

תפקיד הרכז לחינוך חברתי-ערכי

חבר בצוות ההנהלה של בית הספר, מופקד על התוכנית החינוכית-חברתית בבית הספר, יושב ראש צוות ההיגוי לחינוך חברתי-ערכי ומרכז את כל בעלי התפקידים הפועלים בתחום זה בבית הספר.

במסגרת תפקידו מסייע הרכז, יחד עם שותפי התפקיד, בבניית תוכנית הלימודים של חינוך אזרחי, חברתי-קהילתי. הוא יפעל להעמקת הלמידה החברתית בבית הספר וביצירת רצפים חינוכיים בין חינוך חברתי-קהילתי בבית הספר ובין המסגרות לחינוך בלתי פורמלי מחוצה לו.

תיאור התפקיד:

 • שותף בגיבוש התפיסה החינוכית ומדיניות בית הספר.
 • מוביל הצוות לחינוך חברתי בבית הספר, כגון: רכז מחויבות, מנחה מועצת התלמידים, רכז הכנה לצה"ל וצוותי המחנכים.
 • אחראי על גיבוש תוכנית עבודה שנתית בחינוך החברתי-ערכי בשיתוף הצוות הבית ספרי.
 • אחראי להטמעת התוכניות של החינוך החברתי-קהילתי, מסייע בהתאמתן לצרכים הייחודיים של אוכלוסיות בית הספר.
 • אחראי על פעילות חברת התלמידים וטיפוח ערכי דמוקרטיה באורח החיים בבית הספר, תוך עידוד מעורבות קהילתית, חברתית ואזרחית.
 • מנחה מורים ומחנכים בדרכי יישום של למידה חברתית.
 • אחראי על תכנים חברתיים לשעת המחנך.
 • אחראי על פעילות בית ספרית סביב אירועים אקטואליים ומועדים קבועים בלוח השנה.
 • אחראי לבניית סל תרבות במגוון תחומי תרבות.
 • מרכז חומרי עזר רלוונטים לעבודת המורים והמחנכים.
 • מתאם בין בעלי התפקידים המרכזיים הפועלים בבית הספר בזיקה לנושאי החינוך החברתי-קהילתי: יועץ, רכז פדגוגי, רכזי מקצוע וכו'.
 • מתאם פעילות חוץ ואירועים עם הורים, גורמים ומוסדות בקהילה.
 • אחראי למשוב ולהערכה בתחום החינוך החברתי-קהילתי.
nagish
עבור לתוכן העמוד