פורטל החינוך עיריית רמת גן
בר עליון
דלג על בר עליון
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

חוזרי מנכ"ל

טיולים

 

להלן סעיפי הוראות הקבע בחוזר מנכ''ל עה/11(ב)

  • 6.2-32 טיולים במערכת החינוך – היבטים פדגוגיים, ארגוניים, בטיחותיים וביטחוניים.

כמו כן, חל תיקון בסעיפים שלהלן:

  • 8.4-19 נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך רשמיים – חל שינוי בס"ק 1.3.1 באופן קבלת הנימוק לאי-עמידה בתנאי הסף וכן בנספח 2 בדרישה להשכלה אקדמית של מנהלי בתי ספר לחינוך מיוחד. 
  • 3.5-4 לוח החופשות לבנות בחינוך החרדי בשנה"ל התשע"ו.  

 

nagish
עבור לתוכן העמוד