פורטל החינוך עיריית רמת גן
בר עליון
דלג על בר עליון
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

תכנית עירונית

תכנית עירונית חינוכית לקידום חינוך לקיימות בדגש על הטמעת חקלאות עירונית בת קיימא בבתי הספר. 

במהלך שנת הלימודים תשע"ד נקדם תכנית חינוכית העוסקת בחקלאות עירונית בת קיימא. התכנית מיועדת לכיתות א-ו, (כיתה או שתיים מכל בית ספר עפ"י בחירת ביה"ס) וכוללת הכשרת מורים, תכנית חינוכית לתלמידים והקמת גינה לימודית בבית הספר תוך ליווי  צמוד של מדריכים מקצועיים בבתי הספר.

רציונל:

במשך השנים עם התפתחות המדע והטכנולוגיה והכניסה לעידן התעשייתי, התרחק האדם מסביבתו ויצר הבדלה וניכור בינו לבין הטבע.

בעשור האחרון עלתה המודעות הציבורית לנושאים סביבתיים והחל עידן חדש – עידן מקיים המשלב בין צרכי האדם המודרני לבין שמירה וקיום הסביבה.  בעידן זה גוברת ההכרה התודעתית שהאדם והסביבה אחד הם. אנו כבני אדם חוזרים להבין את יחסי הגומלין המורכבים שלנו עם סביבתנו ואת הצורך לשמרה ולקיימה.

התכנית החינוכית המוצעת מושתתת על עיקרון חיזוק הקשר וחיבור בין האדם לסביבתו מתוך אמונה כי חיבור זה תורם להגברת המודעות לשמירה על הסביבה מתוך הבנה כי האדם והסביבה אחד הם.

במהלך התכנית יתנסו התלמידים בהקמת גינה לימודית שתשמש עבור בית הספר מקום ללמידה, לחקר, ולחיבור התלמידים לאדמה ולסביבה.

התלמידים ילמדו מושגים מעולם הקיימות, יכירו מאפייני סביבות עירוניות לעומת סביבות חקלאיות, יתנסו בהקמה וטיפול בגינה מקיימת ויבינו את חשיבות גידול וצריכת מזון מקומי.

מטרות התכנית:

  • הקניית רקע ומושגים כלליים הקשורים בקיימות.
  • היכרות עם מאפייני סביבות עירוניות לעומת סביבות חקלאיות והשפעתן על הסביבה.
  • חיבור התלמידים לסביבה תוך פיתוח תחושת אחראיות ורצון לפעול ולשמור על סביבתם.
  • פיתוח מיומנויות בבניית גינה לימודית בחצר בית הספר תוך דגש על עקרונות הקיימות.
  • היכרות עם עקרונות חקלאות מקיימת: פרמה-קלצ'ר ועוד.

מהלך התכנית: 

  • פעילות עם המורים
  • שני מפגשי הכנה פרטניים לצוות המורים שיוביל את התכנית.

מפגש אחד יתמקד בהיבט התיאורטי של הנושא –ממשבר סביבתי לקיימות. ומפגש שני יתמקד בהתנסות ולמידת מיומנות בבנייה ותפעול של גינה לימודית. (חובת השתתפות של מינימום שני מורים מכל בית ספר, ניתן לשלוח עד 10 מורים לכל מפגש)

מפגשי ההכשרה יתקיימו בחווה החקלאית ברמת גן.

פעילות עם התלמידים

תכנית חינוכית בת 4 מפגשים הכוללת חקר והתנסות במרחב הירוק בבית הספר, (אחת לשבועיים או אחת לשבוע לפי בחירת ביה"ס), התכנית תועבר על ידי מדריכים מקצועיים.

להלן פירוט התכנית החינוכית בראשי פרקים:

הקמת מרחב ירוק

כחלק מהתכנית יקימו התלמידים בהובלת הדרכה מקצועית בחצר בית הספר גינה לימודית אשר תכלול ערוגות ירק, ספירלות תבלינים, קירות ירוקים ועוד.

לאורך התכנית יעבדו התלמידים בגינה וילמדו טכניקות שונות לטיפול וגידול צמחים שונים.

הכנת תוצר עירוני

בתי הספר המשתתפים בתכנית ייקחו חלק בהפקת חוברת עירונית לפעילויות חווייתיות ומלמדות בגינת הירק.

התלמידים בלווי המורים יכתבו מערכי פעילות סביב הנושא המרכזי של תכנית, כל המערכים יחוברו לחוברת עירונית שתופק לכלל בתי הספר בעיר.

תכנית המפגשים:

מס'

נושא:

 הערות ומושגים מרכזיים:

1

טביעת הרגל האקולוגית

קיימות, טביעת כף רגל אקולוגית, המשבר הסביבתי, שימוש מושכל במשאבי טבע

2

שטחים פתוחים וטבע עירוני

חשיבות הטבע העירוני, מרכיבי הסביבה סביבה עירונית/כפרית, שטחים פתוחים, גינה קהילתית, מגוון ביולוגי

3

חקלאות מקיימת

שימוש בחומרים, שמירה על מגוון ביולוגי, שימוש מושכל במים, שמירה על הקרקע, דישון והדברה ידידותיים לסביבה

4

טיפול נכון בגינת הירק שלי

טכניקות שונות לגידול ירקות, מה אפשר לגדל בערוגות בבית, מאפייני הצומח.

 

 

 

 

 

nagish
עבור לתוכן העמוד