פורטל החינוך עיריית רמת גן
בר עליון
דלג על בר עליון
בר ניווט לשוניות
דלג על בר ניווט לשוניות
עצור
מה חדש?
מצגת משולבת בספור "המבול" ובספור "אליעזר ורבקה" | משחקי יצירה חדשים... | לקראת החגים המבקרים | בבית המקרא יוצרים יצירות המאפיינות את החג | ימי הולדת בסימן סיפורי בראשית | טקס קבלת ספר תורה | בית המקרא פתוח גם בימי שישי בתאום מראש | ניתן לשכור את האולם למפגשים הרצאות וימי עיון | שיתופי פעולה עם מכבי אש | ביקורי מכללות סטודנטים בבית המקרא | ביקורי קבוצות של גננות ומורים מטעם הסוכנות היהודית והחוויה הישראלית
עבור אל הלשונית הבאה
סוף בר ניווט לשוניות
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

במינהרת הזמן לתקופת בראשית

הגדל

באולם בראשית ארבעה מוקדים. בכל ביקור מופעלים התלמידים על ידי שחקנית ונגן במוקד אחד בלבד במשך כ-50 דקות.

מוקד א': המבול     (לכתות גן – ב') 

במוקד זה התלמידים נכנסים ל"תיבת נח", בתחפושות של   בעלי חיים. בתיבה הם חווים חוויה "מבולית" המבוססת על הכתוב בתורה ועל הרחבתו, תוך שימוש במשחק דרמטי, בתפאורה, בתאורה, במוסיקה ובעזרים אור-קוליים. כשמגיע הזמן לצאת מן התיבה, התלמידים יוצאים עם נח לבנות עולם יפה ומתוקן. הם משוחחים על משמעות הקשת וצופים בהופעתה המרהיבה.

 

 מוקד ב': אברהם והאורחים    (לכתות גן– ב')

  

שחקן "בדמות" אברהם מספר לתלמידים את הסיפור (בראשית י"ח) בדרך דרמטית ומרתקת. הסיפור מורחב באמצעות שימוש בתיאטרון בובות, והתלמידים משתלבים בסיפור כנערים וכנערות המסייעים לאברהם ולשרה. הם לוקחים חלק בהתרחשויות שבסיפור ובאמצעות מוסיקה ותנועה - נותנים ביטוי לשמחה על הולדת הבן כעבור שנה.  

 

מוקד ג': אליעזר רבקה   (לכתות ב')

 

שחקן, המפעיל בובות בגודל התלמידים, מספר להם על השליחות שהוטלה על העבד. התלמידים משתלבים בסיפור כנערים וכנערות המלווים את העבד בדרכו לארם נהריים ומובילים את הגמלים שלקח עִמו. הם מגיעים לבאר שליד עיר נחור וכשגם רבקה מגיעה לבאר, הבנים מסייעים לעבד לערוך לה את "המבחן" והבנות מסייעות לה בתשובותיה. בבית בתואל הנערים והנערות עוזרים לשכנע את בתואל ולבן להסכים לנישואי רבקה ליצחק ולהליכתה לארץ כנען. הם אף מובילים את רבקה ואת שיירת הגמלים לכנען. בהגיעם לאוהל אברהם הם משתתפים בחתונת יצחק ורבקה.

 

 

 

מוקד ד': תחנות בחיי יעקב   (לכתות ב' תחילת ג')    

שחקנן מפעיל את התלמידים במשחק ובתנועה המסייעים להם בהבנת השוני שבין יעקב לעשו ובהבנת מערכת היחסים שביניהם אחרי שיעקב מקבל את הברכה המיועדת לאחיו. התלמידים מלווים את יעקב בבריחתו לחרן ומשתתפים בקורות אותו בבית-אל כמלאכים המעודדים אותו בשירה ובתנועה. ליד הבאר שבחרן הם הופכים להיות רועים המספקים מידע ליעקב ושמחים בשמחתו על פגישתו עם רחל. בבית לבן הם אורחים במשתה החתונה של יעקב, ולאחר מכן הם עדים למעשה המרמה של לבן. כשיעקב בורח עם משפחתו לארץ כנען הם מסייעים לו בבריחה. ליד נחל יבוק הם עורכים, בעזרת בובות, את מחנה יעקב לפני הפגישה עם עשו ומשתתפים בהתפייסות בין שני האחים.

 

 

 

 

 

 

 

nagish
עבור לתוכן העמוד