פורטל החינוך עיריית רמת גן
בר עליון
דלג על בר עליון
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

מועצה ומנחה המועצה

מטרות המועצה

 • לייצג את צרכי תלמידי בית הספר בכל פורום של מקבלי החלטות ולשמש גוף מתווך בין התלמידים למוסד בית הספר.
 • להוות גוף מנהיגותי יוצר לתלמידי ביה"ס.
 • לתת מענה על צרכים, פניות ובעיות של תלמידי בית הספר.
 • להיות גוף מקשר בין תלמידי בית הספר לבין מועצת התלמידים והנוער ברשות.
 • להגן על זכויות התלמיד (לפי "חוק זכויות התלמיד") וליידע את תלמידי ביה"ס על זכויותיהם.
 • לפרסם וליידע על פעילויות ויצירות של תלמידי בית הספר בקרב התלמידים, ההורים, המורים והקהילה.
 • להוות גוף מקשר בין הנהלת בית הספר לתלמידיו.
 • לעודד יוזמות חברתיות ורעיוניות בקרב תלמידי בית הספר.

תפקיד מנחה מועצת תלמידים בית ספרי

 

מנחה מועצת התלמידים הבית ספרי, דואג שיערכו בחירות למועצה מדי שנה, שהמליאה תתכנס באופן קבוע ושוטף לדיונים וקבלת החלטות ושתהיה בעלת מבנה של ועדות ובעלי תפקידים, המבטיח ייצוגיות ופעילות.

באחריותו לסייע בעניינים מקצועיים, ניהוליים וארגוניים ככל שיידרש.

 

כמו כן, אין לו הזכות להתערב בהחלטות מועצת התלמידים ולנסות להשפיע על החלטות אלו למעט מקרים יוצאי דופן שמתפקידו להתערב בהם.

 

עליו להיות נוכח בישיבות מליאה.

 

הקריטריונים על-פיהם נבחרת ופועלת מועצת תלמידיםבביה"ס

 1. מועצת התלמידים תיבחר בבחירות דמוקרטיות ע"י כלל תלמידי ביה"ס.
 2. כל תלמיד יוכל להגיש את מועמדותו לבחירות כדי לייצג את התלמידים במועצה. 
 3. כל תלמיד יוכל לבחור את מועמדו למועצה. 
 4. הבחירות מתקיימות בהליך דמוקרטי ידוע מראש, לפי תקנון בחירות שחובר על-ידי נציגי התלמידים ואושר על ידי כלל בעלי זכות הבחירה. 
 5. כל אחד מתלמידי בית-הספר יכול להשפיע הן על קהל הבוחרים והן על הנציגים הנבחרים. 
 6. מועצת התלמידים תפעל עפ"י "תקנון העל" שנחתם בשנת 1997 ע"י 720 צירים בועידת המועצות, במעמד שר החינוך והיועץ המשפטי לממשלה, שהוא המקנה לה את התוקף החוקי והייצוגי. 
 7. על מועצת התלמידים להיות מוכרת הן ע"י ציבור בוחריה והן ע"י הנהלת בית הספר.

חוזר מנכ"ל סב/1(א)
חוזר מנכ"ל סב/3

 

מהלך הבחירות 

 • מועמדים מכל כיתות הלימוד יכינו את מצע הבחירות שלהם ויעלו את הדברים במקום המיועד לכך באתר הבית ספרי. 
 • המועמדים יוכלו להכין לעצמם גם כרזות/עלונים וכו', אותם ניתן לתלות ולהפיץ  בין הילדים. 
 • בשיעור חברה ישוחחו המועמדים עם ילדי הכיתה במטרה לנסות ולשכנע בהתאמתם לתפקיד. 
 • ביום הבחירות יכנס כל תלמיד לאתר ויבחר את המועמד שלו למועצה באמצעות הסקר. 
nagish
עבור לתוכן העמוד