פורטל החינוך עיריית רמת גן
בר עליון
דלג על בר עליון
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

ועדות ובעלי תפקידים

ועדות מומלצות  

 

ועדת קהילה 

אחראית ליזום ולבצע פעולות המשלבות ומערבות את תלמידי בית הספר בקהילה, כמו כן מאחריותה ליזום פעולות חברתיות שלא רק לתלמידים ברמת בית הספר והקהילה. ועדה זאת אחראית גם על תכנון אירועיה של המועצה עצמה ולגיבושה. 

 

הועדה תקדם פרויקטים ערכיים ותעבוד בשיתוף פעולה ותאום מול גופים העוסקים בתחומים אלו. 

 

ועדת תרבות וספורט 

ועדת תרבות אחראית על הפעילויות התרבותיות בבית הספר. בין תפקידי הועדה, ליזום פעולות למען שיפור ההווי הבית ספרי ולמען שיפור הרגשת התלמידים בבית הספר. ועדת התרבות תפעל בשיתוף פעולה עם תלמידי בית הספר ותעודד אותם לקחת יוזמה בפעילות הועדה. כמו כן על הועדה לדאוג לפעילויות הספורט התחרותיות בבית הספר, להפעילן ולפרסמן. 

 

ועדה אתית משפטית (קרויה גם "אמנה") 

אחראית לפעול, לאכוף וליידע על קיום תקנון זה. כמו כן על הועדה מוטלת האחריות ליידע את ציבור התלמידים לגבי חוק זכויות התלמיד. הועדה אחראית לבדוק כי פעולות והחלטות מועצת התלמידים הבית ספרית הן אתיות ועומדות בקנה אחד עם תקנון המועצה ותקנון העל למועצות למידים ונוער. לבד זאת תפקיד הועדה המשפטית הוא לבדוק את תקנון המועצה ולהביאו לאישור מידי שנה. הועדה תשלח נציג מטעמה לפיקוח על בחירות בעלי התפקידים. 

 

הועדה האתית משפטית תהיה האחראית לשלוח נציגים לועדת האמנה של בית הספר, ליידע על החלטותיה ולוודא שהן מקוימות. 

 

ועדת תקשורת וגיוס כספים 

העומד בראש ועדה זאת הינו דובר המועצה. הועדה אחראית לפרסם את פעילות והחלטות המועצה בקרב תלמידי בית הספר באמצעי קשר שונים. כמו כן אחראית הועדה לפרסם את פעילות המועצה בקהילה מחוץ לכותלי בית הספר. הועדה אחראית על קשר עם המקומית. 

 

בנוסף לתפקיד הדברור על המועצה לדאוג לגיוס כספים ומשאבים למועצת התלמידים על מנת לאפשר פעילות אינטנסיבית.

 

בעלי תפקידים 

  • כל בעלי התפקידים הינם נציגים ונבחרו באופן דמוקרטי.
  • כהונת בעל תפקיד תימשך כשנה אחת אלא אם הוחלט אחרת ע"י המליאה.

יושב ראש המועצה (יו"ר) 

יו"ר המועצה הינו המייצג הרשמי של המועצה בפני כל הגופים, הוא ירכז את פעילות המועצה והוועדות בה, ינהל ויקבע את סדרי הישיבות וההצבעות, ויעבוד בתיאום עם חברי המזכירות המצומצמת והמורחבת בהתחשב בדעת חברי המועצה.

בא כוחו של יו"ר המועצה, שמונה על ידי היו"ר עקב התפטרות או אי בחירה של אחד מבעלי התפקידים, יעלה להצבעת אמון במליאה הקרובה. 

יו"ר המועצה או בא כוחו מתפקד כממלא מקום של כל בעל תפקיד שנעדר מתפקידו. יושב הראש הינו נציג משכבת י"א בלבד. 

 

סגן יושב הראש (סיו"ר) 

סגן יושב הראש של המועצה הינו יד ימינו של יו"ר המועצה וממלא מקום יו"ר המועצה, תפקידו לסייע ליו"ר המועצה בניהול ובתיאום ישיבות ובמעקב אחר פעילות הוועדות. 

סגן יושב הראש יבחר במליאה לפי נוהל הבחירות במליאה. 

 

מזכיר כללי (מזכ"ל) 

מזכיר המועצה אחראי על ניהול הפעילות השוטפת של המועצה, ניהול הקשר בין חברי המועצה, ניהול פרוטוקולים (רישום פרוטוקולים וריכוזם). כמו כן ירכז מראשי הועדות חומר לצורך תיעוד עבודת הועדה (פרוטוקולים ומסמכים נוספים). 

 

דובר המועצה 

מתפקידו של דובר המועצה להפנות את כלי התקשורת אל הנציג הרלוונטי, לפרסם את פעילויות המועצה השונות ולשווק את מעשיה. כמו כן מתפקידו של הדובר להגיב לכל עניין אקטואלי הנוגע לחיי בית הספר או לתלמידיו בכלי התקשורת. פעילותו במישור התקשורתי תהיה בשיתוף ובאישור יושב הראש, סגנו ומלווה המועצה. 

הדובר הינו יו"ר ועדת תקשורת וגיוס כספים.

 

יושבי ראש הועדות 

מתפקידם לרכז את פעילות הועדה, לנהל ולקבוע את סדרי הישיבות. כמו כן, יושבי ראש הועדות הם חברים במזכירות המורחבת. 

 

נציגי המועצה במועצת נוער עירונית 

נציגים ממועצת התלמידים הבית ספרית יכולים להיבחר ולהיות חברים במועצת נוער עירונית. על נציגי המועצה במועצת נוער עירונית, לייצג את מועצת התלמידים בכבוד ולשמור על האינטרסים שלה. על נציג המועצה במועצה העירונית לבצע את תפקידו כהלכה וביסודיות . עליו לדווח על פעילותו במועצה הבית ספרית 

nagish
עבור לתוכן העמוד