פורטל החינוך עיריית רמת גן
בר עליון
דלג על בר עליון
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

בחירות

בחירות לבעלי תפקידים 

 

ועדת הבחירות 

הגוף האחראי והמפקח על תהליך הבחירות. זוהי הועדה שמתכנסת בזמן בחירות ותפקידה לוודא שהבחירות יתנהלו עפ"י נוהל בחירות תקין שישמור על אופי דמוקרטי. הועדה תורכב מנציגי מועצה אשר אינם מתמודדים לתפקיד במועצה. בין היתר תכלול הועדה: 

  • סופרי קולות (חיצוניים, לא יהיו בעלי זכות הצבעה)
  • נציג מהוועדה המשפטית
  • מרכז טופסי ההתמודדות מן הועדה המשפטית.
  • רשם תוצאות ההצבעה בפרוטוקול, (לרוב מזכ"ל המועצה).

הועדה תבנה טופס אחיד להגשת מועמדות לבחירות לתפקידים במועצה הבית ספרית. תהליך הבחירות מנוהל ע"י ועדת בחירות.  

 

מועד הבחירות ותקופת כהונה 

  1. נציגי המועצה יבחרו בחודשיים הראשונים מתחילת שנת הלימודים ויכהנו בתפקידם עד מועד הבחירות הבאות או עד הפסקת נציגותם מסיבות אחרות.
  2. כל חברי המזכירות (למעט יושב הראש) יבחרו עד כחודש מיום כינוס המליאה הראשונה בשנת הלימודים ויכהנו בתפקידם עד הפסקת תפקידם ע"י התפטרות/אי-אמון או עד הפסקת נציגותם מסיבות אחרות.
  3. יושב הראש יבחר במחצית שנת הלימודים ויכהן עד מחצית שנת הלימודים הבאה אלא אם התפטר, הודח בהצבעת אי-אמון כנגדו או עד שהופסקה נציגותו מסיבות אחרות. נציגותו של היו"ר תשוריין בבחירות בכיתתו שיערכו בשנת הלימודים אחרי השנה בה נבחר לתפקיד היו"ר.

נהלי בחירות במליאה

כל נציג שנבחר באופן דמוקרטי רשאי לבחור ולהיבחר לכל התפקידים במועצת התלמידים הבית ספרית (חוץ מתפקיד היו"ר ששמור לנציגי שכבת י"א בלבד). 

 

בחירות לבעלי התפקידים (לרבות יושבי ראש הועדות והנציגים במועצות העליונות) יתבצעו ע"י מליאת המועצה. 

 

נציג אשר מתמודד לאחד מן התפקידים במועצה, ימלא דף הגשת מועמדות, מצהיר על תקינות ועל תקיפות נציגותו. הטופס יינתן למועמדים מבעוד מועד בצירוף הודעה על מועד ישיבת הבחירות. הנציגים המתמודדים ימסרו את הטופס במועד הקבוע מראש ליו"ר ועדת הבחירות שיאשר או יפסול את מועמדותם. במהלך הבחירות יישמר האופן הדמוקרטי והתקין של המועצה ולכל נציג המתמודד לתפקיד כלשהו יינתן יחס שווה וזכות דיבור שווה. 

 

למליאת המועצה זכות לשאול 4 שאלות כל מועמד ומועמד (3 שאלות מליאה ושאלת מנחה אחת). 

לכל מתמודד זמן קצוב לנאום – 3 דקות. 

 

כללים לביצוע הליך בחירת לבעלי תפקידים

תהליך ההצבעה בבחירות לבעלי תפקידים מתקיים באופן חשאי. בעל זכות הבחירה יבחר באמצעות פתק עליו כתוב שמו של המועמד אותו הוא מעוניין לבחור. בנוסף צריך להיות פתק לבן (נמנע מלהצביע). את הפתק יכניס לתוך מעטפה שאותה ישלשל לתיבת הקלפי. 

את תהליך ההצבעה ילוו חברי ועדת הבחירות כאשר בחירת הפתק והכנסתו למעטפה תעשה מאחורי פרגוד. 

ועדת הבחירות תערוך רשימה של כל בעלי זכות ההצבעה ותסמן ברשימה את כל מי שהצביע. 

לאחר הכנסת המעטפות מצד כל זכאי זכות ההצבעה הועדה תספור את המעטפות ותוודא שמספרן מתאים למספר המצביעים בפועל. במידה והמספר שונה הבחירות אינן תקפות ויש לבצען פעם נוספת. 

 

בחירות שלא במועדן 

בחירות שלא במועדן יתקיימו כאשר בעל תפקיד יתפטר מתפקידו, יודח מתפקידו או שאינו מסוגל להמשיך לכהן בתפקידו מכל סיבה אחרת. בחירות שלא במועדן יתבצעו עפ"י הנהלים הקבועים בכל בחירות לבעלי תפקידים. 

* תקופת הכהונה של מי שנבחר בבחירות שלא במועדן תהיה ממועד היבחרו ועד מועד הבחירות המקורי שנקבע עם כניסת קודמו לתפקיד. 

nagish
עבור לתוכן העמוד